Om tävlingen

SÅ GÅR NOMINERINGEN TILL

EU-kommissionen fastställer varje år inriktningen på den årliga tävlingen EMAS Awards. Miljöstyrningsrådet ansvarar för de svenska nomineringarna. Information om årets tema ges via EMAS-hemsidan med en inbjudan till EMAS-registrerade organisationer att delta.

Miljöstyrningsrådet brukar ibland också identifiera potentiella kandidater för den aktuella inriktningen på tävlingen utifrån de senaste EMAS-redovisningarna.

Nomineringsprocessen följer en utvärderingsmall som EU-kommissionen upprättat. Lämpliga kandidater väljs ut baserat på denna utvärdering.

Förslagen tas upp i Miljöstyrningsrådets styrelse som tar ställning till vilka svenska bidrag som nomineras, ger EU-kommissionen all nödvändig information och går ut med informationen till pressen. Finalisterna kontaktas direkt av EU-kommissionen inför den officiella prisceremonin.

OM TÄVLINGEN

EMAS Awards har instiftats av EU-kommissionen för att öka uppmärksamheten kring det miljöledningsarbete som framgångsrika EMAS-registrerade organisationer utför.

Tävlingen är öppen för alla typer av organisationer oavsett inriktning och storlek och utgör en del i EU-kommissionens arbete med marknadsföring kring EMAS.

Varje år har tävlingen ett nytt tema och varje medlemsland nominerar sina tävlingskandidater utifrån en nationell bedömning. Nomineringarna sker i fem klasser:

  • Microorganisationer (<10 anställda)
  • Små organisationer (10-50 anställda)
  • Medelstora organisationer (50-250 anställda)
  • Stora organisationer  (>250 anställda)
  • Offentliga organisationer

En internationell expertjury utser de slutliga vinnarna.