Välkommen till EMAS

EMAS är ett miljöledningssystem som kombinerar affärsnytta med miljöhänsyn, samt stärker relationer med kunder och andra intressenter genom en miljömedveten marknadsföring.
EMAS är öppet för privata såväl som offentliga organisationer.

EMAS passar mig

- EMAS ett hanterbart system för den mindre verksamheten.

Läs mer om Stefan Nilssons fotografverksamhet

Studio Stefan Nilsson AB

Varför ska du ha EMAS?

Miljöledningssystemet EMAS är ett instrument för att visa omvärlden att man bedriver ett strukturerat och förebyggande miljöarbete.
Miljöarbetet kommuniceras på ett ärligt, öppet och godkänt sätt och bygger på den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Därför ska du ha EMAS

Så gör du

EMAS miljöledningssystem införs stegvis.

Läs mer

Sök emasregistrering